Wspomnienie św. Klary

o patronce dnia, świętej Klarze: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Pwt 34, 1-12 Śmierć Mojżesza Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Ze stepów Moabu Mojżesz wszedł na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, całą – Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż  …

Święto św. Wawrzyńca

o patronie dnia św. Wawrzyńcu: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 9,6-10 Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak …

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża

patronka dnia: św. Teresa Benedykta od Krzyża   dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Oz 2,16b.17b.21-22 Na pustynię ją wyprowadzę Czytanie z Księgi Ozeasza Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić jej do serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I  poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. …

08.08.2021 – 19 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek: święto św. Teresy Benedykty od D Krzyża – patronki Europy, we wtorek – św. Wawrzyńca, w środę – św. Klarę, w sobotę św. Maksymiliana Kolbe.   W przyszłą niedzielę 15 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej …

Sobota XVIII tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Pwt 6, 4-13 Wierność Bogu Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: «Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynym. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz …

Święto Przemienienia Pańskiego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dn 7,9-10.13-14 Wieczne panowanie Syna Człowieczego Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc …

Czwartek XVIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Lb 20, 1-13 Wody Meriba Czytanie z Księgi Liczb W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz; tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam. Gdy społeczności zabrakło wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: «Lepiej by …

Wspomnienie św. Jana Marii Vianeya

O św. Janie Marii Vianneyu: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Lb 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-30. 34-35 Kara Boża za szemranie Czytanie z Księgi Liczb Na pustyni Paran Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: «Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego pokolenia ich przodków, …

18 niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Wj 16, 2-4. 12-15 Bóg daje cudowny pokarm Czytanie z Księgi Wyjścia Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę». …