Wspomnienie św. Bernarda

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22 Rut Moabitka zostaje wierna Bogu Noemi Czytanie z Księgi Rut W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Człowiek ten, imieniem Elimelek, mąż Noemi, …

Czwartek XX tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Sdz 11, 29-39a Nierozumny ślub Jeftego Czytanie z Księgi Sędziów Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnice Gileadu i  Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom. Jefte złożył też ślub Panu: «Jeżeli sprawisz, że  Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie …

Środa XX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Sdz 9, 6-15 Przypowieść o drzewach wybierających króla Czytanie z Księgi Sędziów Wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Millo zgromadzili się i przyszedłszy pod dąb, gdzie stała stela w Sychem, ogłosili Abimeleka królem. Doniesiono o tym Jotamowi, który poszedłszy, stanął na szczycie góry Garizim, a podniósłszy głos, tak do nich wołał: «Posłuchajcie …

Wspomnienie św. Jacka

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Sdz 6, 11-24a Powołanie Gedeona Czytanie z Księgi Sędziów Oto przyszedł Anioł Pański i usiadł pod terebintem w  Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił zboże w tłoczni, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł Pański. «Pan jest z tobą – rzekł mu – dzielny wojowniku!» …

Poniedziałek XX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Sdz 2, 11-19 Niewierność Izraela w czasach sędziów Czytanie z Księgi Sędziów Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, i służyli Baalom. Porzucili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z  ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Porzucili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. …

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

PIERWSZE CZYTANIE Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab Niewiasta obleczona w słońce Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z  gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny …

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Joz 24, 14-29 Odnowienie przymierza w Sychem Czytanie z Księgi Jozuego Jozue przemówił do całego narodu: «Bójcie się Pana i  służcie Mu ze szczerością i wiernością! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć …

15.08.2021 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Dzisiaj Kościół obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po Mszach świętych błogosławieństwo ziół i kwiatów.   W sierpniu msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych będzie odprawiona w poniedziałek 16 sierpnia o godz. 18.00. Różaniec za zmarłych o godz. 17.15.   W tym …

Piątek XIX tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Joz 24, 1-13 Jozue przypomina dobrodziejstwa Boże Czytanie z Księgi Jozuego Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali od starodawnych czasów wasi …

Czwartek XIX tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Joz 3, 7-10a. 11. 13-17 Przejście przez Jordan Czytanie z Księgi Jozuego Pan oznajmił Jozuemu: «Dziś zacznę wywyższać cię w  oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza: Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie …