Wspomnienie św. Jana Pawła II

komentarz do Ewangelii:     W kościele pw. św. Jana Pawła II:  PIERWSZE CZYTANIE Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże Iz 52, 7-10 Czytanie z Księgi proroka Izajasza O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: …

Środa XXIX tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE Ef 3, 2-12 Poganie są współuczestnikami obietnicy zbawienia Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego, czytając te słowa, możecie się przekonać o  moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona …

Wspomnienie św. Jana Kantego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 2, 12-22 Chrystus jest naszym pokojem Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: W owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, niemający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście …

Poniedziałek XXIX tygodnia

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 2, 1-10 Bóg przywróci nas razem z Chrystusem do życia Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich …

XXIX niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 45, 1. 4-6 Król Cyrus narzędziem Boga Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, …

18.10.2020 – 29 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii będziemy wspominać: we wtorek 20.10 – rocznica konsekracji kościoła Jana Pawła II, w czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II i odpust w kościele na Osiedlu. Sumie odpustowej o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. Kazimierz Rapacz.   W październiku codziennie o godz. …

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 1, 15-23 Bóg ustanowił Chrystusa Głową Kościoła Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w  moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam …

Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

dzisiejsza homilia:     PIERWSZE CZYTANIE Dobra żona jest darem Boga Syr 26, 1-4. 13-16 Czytanie z Mądrości Syracha Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwojona. Dzielna żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię lat w pokoju. Dobra żona – to dobra część dziedzictwa, przypadnie w …

Wspomnienie św. Teresy z Avilla

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 1, 1-10 Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do  świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa! Niech będzie błogosławiony …

Środa XXVIII tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ga 5, 18-25 Uczynki ciała i owoce Ducha Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia: Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z  ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, …