Poniedziałek Wielkanocny

PIERWSZE CZYTANIE Dz 2, 14. 22b-32 Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa Czytanie z Dziejów Apostolskich W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego …

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

MSZA W DZIEŃ   PIERWSZE CZYTANIE Dz 10, 34a. 37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w  dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od  Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg …

11.04.2020 – niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Składamy płynące z serca życzenia wszystkim parafianom, by liturgiczny czas Zmartwychwstania Pana był dla nas wszystkich czasem pięknym, spokojnym, radosnym, pełnym nadziei. Niech Zmartwychwstały Chrystus przemienia wszystko to, co w naszym życiu było śmiercią w życie. Niech daje zdrowie chorym, pociechę smutnym, przebaczenie oddalonym i pokłóconym, …

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę nie celebruje się Eucharystii, jedyną modlitwą liturgiczną jest liturgia godzin czyli modlitwa brewiarzowa. Na stronie brewiarz.pl można znaleźć modlitwy liturgii godzin na poszczególne pory dnia.     Po zapadnięciu nocy rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej (będąca już liturgią niedzieli Zmartwychwstania).     Czytania liturgii Wigilii Paschalnej     …

Wielki Piątek

    LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ   PIERWSZE CZYTANIE Iz 52, 13 – 53, 12 Przebity za nasze grzechy Czytanie z Księgi proroka Izajasza Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie …

Wielki Czwartek

Transmisja Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.     MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ PIERWSZE CZYTANIE Wj 12, 1-8. 11-14 Przepisy o wieczerzy paschalnej Czytanie z Księgi Wyjścia Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: …

Wielka Środa

dźwiękowy komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 50, 4-9a Proroctwo o cierpiącym słudze Boga Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem …

Wielki Wtorek

Dźwiękowy komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 49, 1-6 Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi Czytanie z Księgi proroka Izajasza Posłuchajcie mnie, wyspy! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. …

Wielki Poniedziałek

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 42, 1-7 Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie …

05.04.2020 – Niedziela Palmowa

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Na stronie internetowej naszej parafii można zapoznać się z liturgicznymi czytaniami z dnia z komentarzem. W najbliższych dniach uruchomimy transmisję na żywo z kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku. Serdeczne Bóg zapłać panom, którzy poświęcili swój wysiłek i czas na zamontowanie kamery i uruchomienie transmisji.   …