Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

o bł. Honoracie Koźmińskim: TU   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Jl 1, 13-15; 2, 1-2 Wezwanie do pokuty Czytanie z Księgi proroka Joela Przepaszcie się i płaczcie, kapłani; podnieście lament, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo odmówiono domowi Boga waszego ofiary pokarmowej i płynnej. Uświęćcie się przez post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie …

Czwartek XXVII tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE Ml 3, 13-20a Bóg wymierzy sprawiedliwość Czytanie z Księgi proroka Malachiasza «Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko mnie – mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu! Bo jaki pożytek mieliśmy z tego, że wykonywaliśmy Jego polecenia i chodziliśmy smutni w pokucie przed Panem Zastępów? …

Wtorek XXVII tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE Jon 3, 1-10 Czytanie z Księgi proroka Jonasza Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden …

Poniedziałek XXVII tygodnia

dzisiejsza homilia:     PIERWSZE CZYTANIE Jon 1, 1 – 2, 1. 11 Jonasz uchyla się od posłannictwa Czytanie z Księgi proroka Jonasza Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: «Wstań, idź do Niniwy – wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze». A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. …

XXVII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 5, 1-7 Pieśń o winnicy Czytanie z Księgi proroka Izajasza Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I  spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona …

08.10.2023 – XXVII niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w piątek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego   Miesiąc październik to miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Codziennie o godz. 16.30 w kościele parafialnym i o godz. 18.00 w kościele Jana Pawła II przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będzie recytowany różaniec. Gorąco zachęcamy …

Piątek XXVI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Ba 1, 15-22 Wygnańcy wyznają grzechy Izraela Czytanie z Księgi proroka Barucha Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi na ziemi judzkiej i mieszkańcom Jeruzalem, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie …

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

o św. Faustynie Kowalskiej: TU   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 Czytanie Prawa Bożego wobec ludu Czytanie z Księgi Nehemiasza Cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia siódmego …

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

o św. Franciszku: TU   komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Ne 2, 1-8 Artakserkses pozwala na odbudowę świątyni Czytanie z Księgi Nehemiasza Ja, Nehemiasz, w miesiącu Nisan dwudziestego roku panowania króla Artakserksesa wykonywałem swój urząd, wziąłem wino i  podałem królowi, i w jego obecności nie okazywałem smutku. Lecz król mi  rzekł: «Czemu tak smutno …

Wtorek XVI tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Za 8, 20-23 Narody będą szukały prawdziwego Boga Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Tak mówi Pan Zastępów: «W przyszłości przyjdą ludy i  mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! – Ja także idę». I tak liczne ludy i mnogie …