VI niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Syr 15, 15-20 Wymagająca wolność człowieka Czytanie z Mądrości Syracha Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma  ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego …

12.02.2023 – VI niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE       W tym tygodniu w liturgii: we wtorek – święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.   W środę 15 lutego różaniec i msza święta za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Różaniec rozpocznie się o godz. 17.20.   Zachęcamy do korzystania z prasy i innych …

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

o dzisiejszym wspomnieniu liturgicznym: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 3, 9-24 Potomek Ewy zwycięży zło Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo  jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś …

Wspomnienie św. Scholastyki

o dzisiejszej patronce, św. Scholastyce: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 3, 1-8 Grzech pierworodny Czytanie z Księgi Rodzaju Wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce …

Czwartek V tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 2, 18-25 Stworzenie kobiety. Małżeństwo Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc». Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde …

Środa V tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 2, 4b-9. 15-17 Bóg stwarza człowieka i umieszcza go w raju Czytanie z Księgi Rodzaju Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła – bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię, bo nie było człowieka, który by uprawiał ziemię, …

Wtorek V tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 1, 20 – 2, 4a Stworzenie zwierząt i ludzi Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate …

Wspomnienie męczenników japońskich Pawła Miki i towarzyszy

o dzisiejszych świętych: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 1, 1-19 Stworzenie świata Czytanie z Księgi Rodzaju Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się …

V niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 58, 7-10 Światło dobrych uczynków Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie …