Poniedziałek III tygodnia Adwentu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Lb 24, 2-7. 15-17a Wschodzi Gwiazda z Jakuba Czytanie z Księgi Liczb Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: «Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda …

III niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 35, 1-6a. 10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić Czytanie z Księgi proroka Izajasza Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją  obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę …

Sobota II tygodnia Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Syr 48, 1-4. 9-11 Eliasz przyjdzie powtórnie Czytanie z Mądrości Syracha Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i  któż się …

Piątek II tygodnia Adwentu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 48, 17-19 O, gdybyś zważał na me przykazania! Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan, twój odkupiciel, Święty Izraela: «Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja …

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny: tu     komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 3,9-15 Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty Czytanie z Księgi Rodzaju Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem …

Wspomnienie św. Ambrożego

o dzisiejszym patronie, św. Ambrożym: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 25-31 Bóg dodaje mocy zmęczonemu Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Z kim moglibyście Mnie porównać, tak żeby Mi  dorównał?» – mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? – Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła …

Środa II tygodnia Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 25-31 Bóg dodaje mocy zmęczonemu Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Z kim moglibyście Mnie porównać, tak żeby Mi  dorównał?» – mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? – Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie …

Wtorek II tygodnia Adwentu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 1-11 Pan pocieszy swój lud Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo  odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy». Głos się rozlega: «Drogę Panu …