23 grudnia przed Narodzeniem Pańskim

komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Ml 3, 1-4. 23-24 Eliasz poprzedzi przyjście Pana Czytanie z Księgi proroka Malachiasza Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł Przymierza, którego pragniecie. oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. ale kto …

21 grudnia przed Narodzeniem Pańskim

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE PnP 2, 8-14 Nadchodzi umiłowany Czytanie z Pieśni nad Pieśniami Głos mojego ukochanego! oto on! oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: «Powstań, …

20 grudnia przed Narodzeniem Pańskim

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę». Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, …

19 grudnia przed Narodzeniem Pańskim

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Sdz 13, 2-7. 24-25a Anioł zapowiada narodzenie Samsona Czytanie z Księgi Sędziów W Sorea, w pokoleniu dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej: «Oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i  porodzisz syna. Lecz …

IV niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w  górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę». Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: …

18.12.2022 – VI niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Ostatnie msze św. roratnie będą odprawione w środę w kościele św. Jana Pawła II i w piątek w kościele Matki Bożej Bolesnej. Prosimy dzieci, które uczestniczyły w roratach, by na zakończenie rorat przyniosły swoje plansze z obrazkami. Są dla nich przygotowane drobne upominki.   W …

17 grudnia przed Bożym Narodzeniem

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 49, 1a. 2. 8-10 Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy Czytanie z Księgi Rodzaju Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich: «Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego! Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać …

Piątek III tygodnia Adwentu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 56, 1-3a. 6-8 Zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich narodów Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego, czuwając, by nie pogwałcić …

Czwartek III tygodnia Adwentu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 54, 1-10 Pan Bóg dotrzyma Przymierza Czytanie z Księgi proroka Izajasza Śpiewaj z radości, niepłodna, która nie rodziłaś, wybuchnij weselem i wykrzykuj, która nie doznałaś bólów porodu! Bo  liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Poszerz przestrzeń twego namiotu, rozciągnij płótna twego mieszkania, nie krępuj …

Wspomnienie św. Jana od Krzyża

o dzisiejszym patronie, św. Janie od Krzyża: tu     komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25 Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Ja jestem Pan i nikt poza Mną. Ja czynię światło i  stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość …