Poniedziałek II tygodnia Adwentu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 35, 1-10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić Czytanie z Księgi proroka Izajasza Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją  obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą …

04.12.2022 – II niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii przypada: we wtorek 6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja, w środę 7 grudnia – wspomnienie św. Ambrożego, w czwartek 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w piątek – wspomnienie św. Jana Diego z Guadalupe.   Dzisiaj pierwsza niedziela …

Sobota I tygodnia Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 30, 19-21. 23-26 Bóg zlituje się nad swoim ludem Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci on łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, …

Piątek I tygodnia Adwentu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 29, 17-24 W owym dniu oczy niewidomych będą widziały Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg: «Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. …

Czwartek I tygodnia Adwentu

komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Iz 26, 1-6 Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności wejdzie do królestwa Bożego Czytanie z Księgi proroka Izajasza W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: «Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, …