Wspomnienie św. Leona Wielkiego

  o św. Leonie Wielkim, papieżu: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Flm 7-20 Paweł wstawia się za Onezymem Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, jako że serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie. Przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej …

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

PIERWSZE CZYTANIE Ez 47,1-2.8-9.12 Woda wypływająca ze świątyni niesie życie Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w  kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od  ołtarza. …

Wtorek XXXII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Tt 2, 1-8. 11-14 Żyć pobożnie, oczekując Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa Umiłowany: Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w  zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny …

Poniedziałek XXXII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Tt 1, 1-9 O przełożonych Kościoła na Krecie Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany, aby szerzyć wśród wybranych Bożych wiarę i poznanie prawdy wiodącej do  życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił …

XXXII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE 2 Mch 7, 1-2. 9-14 Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas …

06.11.2022 – 32 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominać: w środę 9 listopada – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w czwartek 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego, w piątek 11 listopada – wspomnienie św. Marcina, w sobotę 12 listopada – wspomnienie św. Jozafata.   Dzisiaj …

Sobota XXXI tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Flp 4, 10-19 Paweł dziękuje za ofiarność Filipian Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia: Bardzo się rozradowałem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o  mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich …

Wspomnienie św. Karola Boromeusza

o św. Karolu Boromeuszu: tu   PIERWSZE CZYTANIE Flp 3, 17 – 4, 1 Chrystus przemieni nasze ciała Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i  wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często …

Czwartek XXXI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Flp 3, 3-8a Chrystus najwyższą wartością Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia: My jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w  Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może …

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

PIERWSZA MSZA   PIERWSZE CZYTANIE Hi 19,1.23-27a Nadzieja Hioba Czytanie z Księgi Hioba Hiob powiedział: „Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki? Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me  szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja  Go …