20.11.2022 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii Kościoła: w poniedziałek –wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, we wtorek – wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki; w środę – wspomnienie świętych męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. Za tydzień 27 listopada, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny.   …

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

o błogosławionej Karolinie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 10, 8-11 Książeczka słodka jak zwycięstwa Kościoła i gorzka jak jego doświadczenia Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: «Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na  morzu i na ziemi!» Poszedłem …

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

o św. Elżbiecie Węgierskiej: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 5, 1-10 Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem na prawej dłoni Zasiadającego na  tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie opieczętowaną siedmiu pieczęciami. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: «Kto godzien jest …

Środa XXXIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem: oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby rozmawiającej ze mną, powiedział: «Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać». Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie …

Wtorek XXXIII tygodnia

komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Ap 3, 1-6. 14-22 Listy do Kościołów w Sardes i w Laodycei Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie: «Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że  żyjesz, a jesteś umarły. Stań …

Poniedziałek XXXIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ap 1, 1-4; 2, 1-5a List do Kościoła w Efezie Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem i co On, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu, Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem …

XXXIII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Ml 3, 19-20a Sprawiedliwy sąd Boży Czytanie z Księgi proroka Malachiasza «Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości …

13.11.2022 – 33 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominać: w czwartek 17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, w piątek 18 listopada – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.    W listopadzie pół godziny przed mszą świętą odmawiamy różaniec za zmarłych. W niedziele …

Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza

o św. Jozafacie: tu     komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 3 J 5-8 Pomagać głosicielom prawdy Czytanie z Trzeciego Listu Świętego Jana Apostoła Ty, umiłowany Gajusie, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to  zaświadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz, zaopatrując ich na drogę, zgodnie z wolą Boga. Przecież …

Wspomnienie św. Marcina

o św. Marcinie: tu   komentarz:      PIERWSZE CZYTANIE 2 J 4-9 Kto trwa w nauce Chrystusa, ma Ojca i Syna Czytanie z Drugiego Listu Świętego Jana Apostoła Wybrana Pani, ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z  przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. A teraz proszę cię, Pani, abyśmy …