21.08.2022 – 21 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, w środę – święto św. Bartłomieja Apostoła, w piątek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w sobotę – wspomnienie św. Moniki.   W piątek z racji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej …

XXI niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 66, 18-21 Powszechność zbawienia Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i  języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i  Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały …

Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux

o św. Bernardzie: tu     komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ez 43, 1-7a Chwała Boża wraca do świątyni Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to  widzenie …

Środa XVIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Jr 31, 1-7 Obietnica odbudowy Izraela Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza «W owych czasach – mówi Pan – będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem». Tak mówi Pan: «Znajdzie łaskę na pustyni naród, co  wyszedł cało spod miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. …

Wtorek XVIII tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22 Kara za grzechy Izraela i jego odnowienie Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: „Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie”. Tak bowiem mówi Pan: „Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się …

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego

o dzisiejszym patronie: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 28, 1-17 Starcie Jeremiasza z fałszywym prorokiem Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza W czwartym roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Chananiasz, syn Azzura, prorok z Gibeonu, w domu Pańskim wobec kapłanów i całego ludu: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Złamię jarzmo …