Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

o objawieniach Matki Bożej w Lourdes: tu   dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 11, 29-32; 12, 19 Zapowiedź podziału królestwa Salomona Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Szilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu. Wtedy Achiasz zdjął …

Wspomnienie św. Scholastyki

o św. Scholastyce: tu   komentarz:    PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 11, 4-13 Bałwochwalstwo Salomona Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. Zaczął bowiem czcić …

Środa V tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 10, 1-10 Królowa Saby odwiedza Salomona Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Królowa Saby, usłyszawszy o rozgłosie Salomona, przybyła, aby go osobiście wypróbować przez roztrząsanie trudnych zagadnień. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i  wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim …

Wtorek V tygodnia

wspomnienie dowolne bł. Bakhity   komentarz:        PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 8, 22-23. 27-30 Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia świątyni Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, …

Poniedziałek V tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 8, 1-7. 9-13 Przeniesienie Arki Przymierza do świątyni Salomona Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici …

V niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 6, 1-2a. 3-8 Powołanie proroka Czytanie z Księgi proroka Izajasza W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest …

06.02.2022 – 5 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE      W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: w czwartek – wspomnienie św. Scholastyki, w piątek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.    Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, po Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu i dziesiątek różańca świętego. Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja Najświętszego Sakramentu …

Wspomnienie św. Agaty

o dzisiejszej patronce, św. Agacie: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 3, 4-13 Bóg wysłuchuje prośby Salomona Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Król Salomon udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo była tam wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we  …

Piątek IV tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Syr 47, 2-11 Pochwała Dawida Czytanie z Mądrości Syracha Jak tłuszcz oddzielony jest od ofiar dziękczynnych, tak Dawid – od synów Izraela. Z lwami igrał jakby z koźlętami i z niedźwiedziami jak z jagniętami owiec. Czyż w młodości swej nie zabił olbrzyma i nie usunął hańby ludu, gdy podniósł rękę i kamieniem z procy obalił pychę …

Czwartek IV tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 2, 1-4. 10-12 Śmierć Dawida Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając …