20.02.2022 – 7 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: we wtorek – święto katedry św. Piotra, w środę – wspomnienie św. Polikarpa.   W tym miesiącu spotkania dla kandydatów do bierzmowania: w środę 23 lutego – klasy szóste i siódme, w czwartek 24 lutego – klasy ósme. Spotkanie dla …

Sobota VI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jk 3, 1-10 Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo  wiecie, że tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym …

Piątek VI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jk 2, 14-24. 26 Wiara bez uczynków jest martwa Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że  wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im  codziennego …

Czwartek VI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jk 2, 1-9 Godność ubogich w Kościele Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego, nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w  złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w  zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato …

Środa VI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jk 1, 19-27 Wprowadzajcie usłyszane słowo w czyn Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do  słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co  nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności …

Wtorek VI tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jk 1, 12-18 Bóg nikogo nie kusi do złego Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg bowiem ani nie podlega …

Święto św. Cyrla i Metodego, patronów Europy

o św. Cyrylu i Metodym: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 13,46-49 Apostołowie zwracają się do pogan Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za  niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem …

VI niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Jr 17, 5-8 Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną …

13.02.2022 – 6 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: w poniedziałek – święto świętych Cyryla i Metodego – patronów Europy   We wtorek 15 lutego różaniec i msza święta za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Różaniec rozpocznie się o godz. 17.20.   W sobotę o godz. 14.00 odbędzie …

Sobota V tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34 Odstępstwo Jeroboama Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Jeroboam pomyślał sobie tak: «W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pańskiej, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie …