22 grudnia – wtorek IV tygodnia Adwentu

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Sm 1, 24-28 Anna dziękuje za narodzenie Samuela Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed …

IV niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie Czytanie z Drugiej Księgi Samuela Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan …

20.12.2020 – 4 niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Opłatki i świece wigilijne Caritas są do nabycia w zakrystii.   W środę w kościele św. Jana Pawła II o godz. 18.00 ostatnia Msza św roratnia. Dla dzieci, które uczęszczały na roraty jest przewidziany drobny upominek.   Serdeczne Bóg zapłać za rzeczy i artykuły przyniesione …

19 grudnia – sobota III tygodnia Adwentu

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Sdz 13, 2-7. 24-25a Anioł zapowiada narodzenie Samsona Czytanie z Księgi Sędziów W Sorea, w pokoleniu dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej: «Oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i  porodzisz …

18 grudnia – piątek III tygodnia Adwentu

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 23, 5-8 Mesjasz będzie potomkiem Dawida Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza «Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. …

17 grudnia – czwartek III tygodnia Adwentu

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 49, 1a. 2. 8-10 Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy Czytanie z Księgi Rodzaju Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich: «Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego! Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą …

Środa III tygodnia Adwentu

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25 Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Ja jestem Pan i nikt poza Mną. Ja czynię światło i  stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechaj ziemia się otworzy, niech …

Wtorek III tygodnia Adwentu

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE So 3, 1-2. 9-13 Bóg obiecuje zbawienie pokornym Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. …