III niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 61, 1-2a. 10-11 Ogromnie się weselę w Panu Czytanie z Księgi proroka Izajasza Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. «Ogromnie się weselę w Panu, dusza …

13.12.2020 – 3 niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii przypada: w poniedziałek 14 grudnia – wspomnienie św. Jana od Krzyża   Dzisiaj po mszach świętych błogosławieństwo opłatków i świec wigilijnych Caritas, które będą do nabycia w zakrystii.   Także dzisiaj po mszach świętych zmiana tajemnic różańca świętego.   We …

Sobota II tygodnia Adwentu

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Syr 48, 1-4. 9-11 Eliasz przyjdzie powtórnie Czytanie z Mądrości Syracha Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez …

Piątek II tygodnia Adwentu

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 48, 17-19 O, gdybyś zważał na me przykazania! Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan, twój odkupiciel, Święty Izraela: «Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, …

Czwartek II tygodnia Adwentu

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 41, 13-20 Bóg jest odkupicielem Czytanie z Księgi proroka Izajasza Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą». Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja  cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty …

Środa II tygodnia Adwentu

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 25-31 Bóg dodaje mocy zmęczonemu Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Z kim moglibyście Mnie porównać, tak żeby Mi  dorównał?» – mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? – Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej …

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny: tu     IERWSZE CZYTANIE Rdz 3,9-15 Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty Czytanie z Księgi Rodzaju Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł …

Wspomnienie św. Ambrożego

o św. Ambrożym: tu   komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 35, 1-10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić Czytanie z Księgi proroka Izajasza Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu …

II niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 1-5. 9-11 Przygotujcie drogę dla Pana Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy». Głos się rozlega: «drogę Panu przygotujcie na pustyni, …

06.12.2020 – 2 niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii przypada: w poniedziałek 7 grudnia – wspomnienie św. Ambrożego biskupa, we wtorek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny   Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, po mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas której odmówimy dziesiątek różańca świętego.   W czasie Adwentu …