Piątek 6 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 18, 9-18 Wystąpienie Żydów przeciw Pawłowi w Koryncie Czytanie z Dziejów Apostolskich Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu: «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo  Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele Ludu mam w tym …

Czwartek 6 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 18, 1-8 Święty Paweł w Koryncie Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; …

Środa 6 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 17, 15. 22 – 18, 1 Paweł w Atenach Czytanie z Dziejów Apostolskich W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu Paweł przemówił: «Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem …

Wtorek 6 tygodnia Wielkiej Nocy

  komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 16, 22-34 Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia Czytanie z Dziejów Apostolskich Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i  Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po  wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy …

Poniedziałek VI tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz dźwiękowy:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 16, 11-15 Chrzest Lidii Czytanie z Dziejów Apostolskich Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do  Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy …

17.05.2020 – VI niedziela Wielkiej Nocy

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W przyszłą niedzielę w liturii Kościoła obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego   Kościół parafialny i kościół pw. św. Jana Pawła II pozostają otwarte od rana do wieczornej Mszy św.   Przez Internet można śledzić wszystkie celebracje liturgiczne i nabożeństwa z kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej …

Święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski

      PIERWSZE CZYTANIE Ap 12,10-12a Zwyciężyli dzięki krwi Baranka Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i  nocą oskarża ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli …

Piątek 5 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 15, 22-31 Dekret Soboru Jerozolimskiego Czytanie z Dziejów Apostolskich Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z  całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i  Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi bracia …

Święto św. Macieja Apostoła

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 1,15-17.20-26 Wybór Macieja na Apostoła Czytanie z Dziejów Apostolskich Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: „Bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał …

Środa 5 tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 15, 1-6 Spór o przepisy Starego Testamentu Czytanie z Dziejów Apostolskich W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku …