Środa I tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Sm 3, 1-10. 19-20 Powołanie Samuela Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Jego oczy zaczęły słabnąć i już nie widział. A światło Boże jeszcze nie zagasło. …

Wtorek 1 tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Sm 1, 9-20 Narodzenie się Samuela Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Gdy w Szilo skończono ucztę po ofierze, Anna wstała. A kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku Pańskiego. Ona zaś smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy i płakała rzewnie. Złożyła również ślub, mówiąc: «Panie Zastępów! Jeżeli łaskawie wejrzysz na  poniżenie …

Poniedziałek I tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Sm 1, 1-8 Niedola niepłodnej Anny Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Był pewien człowiek z Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa, Efratejczyka. Miał on dwie żony: jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie …

Niedziela Chrztu Pańskiego

PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 1-5. 9-11 Chwała Pana się objawi i zobaczy ją wszelkie ciało Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy». Głos się rozlega: «Drogę Panu …

09.01.2022 – niedziela Chrztu Pańskiego

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Dzisiejszą uroczystością Chrztu Pańskiego kończy się w liturgii okres Bożego Narodzenia, ale zgodnie z polską tradycją do uroczystości Matki Bożej Gromnicznej będzie stał żłóbek, a w naszych kościołach będziemy śpiewać kolędy.   W sobotę o godz. 18.00 Msza święta za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. …

8 stycznia po Objawieniu Pańskim

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1J 4, 7-10 Bóg jest miłością Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna …

7 stycznia po Objawieniu Pańskim

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1J 3, 22 – 4, 6 Badajcie duchy, czy są z Boga Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła Najmilsi: O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w  imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się …

4 stycznia w okresie Bożego Narodzenia

  PIERWSZE CZYTANIE 1J 3, 7-10 Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, …

3 stycznia w okresie Bożego Narodzenia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1J 2, 29 – 3, 6 Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła Najmilsi: Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat …