Czwartek X tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6 Bóg dał nam poznać Jezusa Chrystusa Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na  sercach synów Izraela. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś – to Duch, …

Środa X tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 3, 4-11 Godność sług Nowego Przymierza Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy, to nie dlatego, żebyśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, że mogliśmy stać się …

Wspomninenie św. Jadwigi Królowej

o św. Jadwidze: tu   komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 1, 18-22 Przez Chrystusa wypowiada się nasze «Amen» Bogu na chwałę Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie «tak» i «nie». Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem …

Poniedziałek X tygodnia

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 1, 1-7 Pozdrowienie i dziękczynienie Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i  Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze  wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Błogosławiony Bóg i Ojciec …

06.06.2021 – 10 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – wspomnienie św. Jadwigi, królowej, w piątek – uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, w sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.   Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, po Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas którego odmówimy litanię do …

Wspomnienie św. Bonifacego

o św. Bonifacym: tu   komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Tb 12, 1b. 5-15. 20 Misja archanioła Rafała Czytanie z Księgi Tobiasza Tobiasz zawołał swego syna, Tobiasza, i powiedział do  niego: «Dziecko, bacz, aby uiścić zapłatę człowiekowi, który wybrał się z tobą w drogę, i dołożyć mu coś jeszcze do zapłaty». Poprosił więc go do siebie …

Piątek IX tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE Tb 11, 5-18 Uzdrowienie Tobiasza Czytanie z Księgi Tobiasza Anna siedziała przy drodze, wypatrując syna. I  spostrzegła go powracającego, i zawołała do jego ojca: «Oto nadchodzi twój syn i człowiek, który poszedł razem z nim». A Rafał rzekł do  Tobiasza, zanim ten przybliżył się do ojca: «Wiem, że otworzą mu się oczy. Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo …

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej

PIERWSZE CZYTANIE Wj 24, 3-8 Zawarcie przymierza przez krew Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy». Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście …

Święto Matki Bożej Łaskawej

O Najświętszej Maryi Pannie Krzeszowskiej, Matce Łaski Bożej: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Tb 3, 1-11a. 16-17a Modlitwa Tobiasza i Sary Czytanie z Księgi Tobiasza Ja, Tobiasz, zasmuciłem się, wzdychałem i płakałem, i zacząłem wśród westchnień tak się modlić: «Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą, …

Wspomnienie św. Justyna męczennika

O św. Justynie męczenniku: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Tobiasz przykładem cierpliwości Tb 2, 9-14 Czytanie z Księgi Tobiasza Ja, Tobiasz, w noc Pięćdziesiątnicy, potem jak pogrzebałem umarłych, wykąpałem się i poszedłem na podwórze, i położyłem się pod murem dziedzińca. Z powodu upału miałem twarz odkrytą. Nie zauważyłem, …