12.07.2020 – 15 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     1.W tym tygodniu w liturgii będziemy wspominać: w poniedziałek – świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. W tym dniu przypada też wspomnienie miesięczne Matki Bożej Fatimskiej – po Mszy św. różaniec fatimski. W środę wspomnienie św. Bonawentury, o 17.30 – różaniec za zmarłych wspominanych w …

świętego Benedykta z Nursji

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Prz 2,1-9 Nakłoń serce ku roztropności Czytanie z Księgi Przysłów Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku  mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, …

Piątek 14 tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Oz 14, 2-10 Obietnica błogosławieństwa Bożego dla Izraela po jego nawróceniu Czytanie z Księgi proroka Ozeasza Tak mówi Pan: «Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: „Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców …

Czwartek 14 tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Oz 11, 1-4. 8c-9 Moje serce się wzdryga, ale nie przychodzę, żeby zatracać Czytanie z Księgi proroka Ozeasza Tak mówi Pan: «Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z  Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie, składali ofiary Baalom i bożkom palili …

św. Jana z Dukli

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE Oz 10, 1-3. 7-8. 12 Nadszedł czas, by szukać Pana Czytanie z Księgi proroka Ozeasza Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców; lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! …

Wtorek 14 tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Oz 8, 4-7. 11-13 Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów Czytanie z Księgi proroka Ozeasza Tak mówi Pan: «Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. Książąt mianowali – też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota – na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się …

Błogosławionej Teresy Ledóchowskiej

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Oz 2, 16. 17b-18. 21-22 Naród wybrany jest oblubienicą Boga Czytanie z Księgi proroka Ozeasza Tak mówi Pan: «Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię, i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. I stanie się w owym dniu – mówi Pan – że nazwie Mnie: …

05.07.2020 – 14 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii będziemy wspominać: w poniedziałek bł. Marię Teresę Ledóchowską, w środę św. Jana z Dukli, w sobotę święto Św. Benedykta, patrona Europy.   W miesiącach lipcu i sierpniu Msze święte w niedziele i uroczystości będą odprawiane o godz. 10.00 w kościele pw. …

Sobota 13 tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Am 9, 11-15 Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli Czytanie z Księgi proroka Amosa Tak mówi Pan: «W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by  posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – …

Święto św. Tomasza Apostoła

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ef 2,19-22 Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i  proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, …