Sobota II tygodnia

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Hbr 9, 1-3. 11-14 Liturgia Starego Przymierza obrazem Odkupienia Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Pierwsze przymierze zawierało przepisy służby Bożej i posiadało ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i na nim chleby pokładne. Za  drugą zaś zasłoną był …

Piątek II tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Hbr 8, 6-13 Chrystus pośrednikiem Nowego Przymierza Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Teraz Chrystus otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na  lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez zarzutu, nie szukano by miejsca na drugie przymierze. Albowiem …

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

o św. Agnieszce: tu   komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Hbr 7, 25 – 8, 6 Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Jezus może całkowicie zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, …

Środa II tygodnia

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Hbr 7, 1-3. 15-17 Melchizedek typem biblijnym Chrystusa Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu  błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego łupu. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla …

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara

o dzisiejszym patronie: tu   komentarz do czytań     PIERWSZE CZYTANIE Hbr 6, 10-20 Motywy naszej nadziei Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu …

Poniedziałek II tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Hbr 5, 1-10 Jezus wielki arcykapłan na wzór Melchizedeka Czytanie z Listu do Hebrajczyków Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i  ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią …

17.01.2021 – 2 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – bł. Sebastiana Pelczara, biskupa; w czwartek – św. Agnieszkę dziewicę i męczennicę.   W przyszłą niedzielę po mszach świętych odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Wiernych, którzy chcieliby ofiarę złożyć …

Sobota I tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Hbr 4, 12-16 Jezus wielki arcykapłan Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i  szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest …

Piątek I tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Hbr 4, 1-5. 11 Śpieszmy do odpoczynku Bożego Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Lękajmy się, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Bożego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i my otrzymaliśmy dobrą nowinę, tak jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż …

Czwartek I tygodnia

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Hbr 3, 7-14 Zachować wierność Bogu Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Postępujcie, jak mówi Duch Święty: «Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na  pustyni, gdzie kusili Mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez …