OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

  1. W tym tygodniu w liturgii – na jutro tj. na poniedziałek 20 marca została w tym roku przeniesiona uroczystość św. Józefa. W sobotę uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

  1. W okresie Wielkiego Postu Gorzkie Żale w niedziele po mszach świętych o godz. 8.30 i 10.00 oraz o godz. 15.30 w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku (razem z koronką do Miłosierdzia Bożego). Droga Krzyżowa w piątki o godz. 16.00 w kościele Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku oraz o 17.30 w kościele św. Jana Pawła II.

 

  1. W sobotę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte. W tym dniu zapraszamy na msze święte osoby chcące podjąć Duchową Adopcję. Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja to 9-miesięczna modlitwa, w intencji nieznanego poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca świętego oraz odmówieniu specjalnej modlitwy za dziecko. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, jest nie tylko ratunkiem dzieci przed aborcją, ale także leczy zranienia osób, które się do niej przyczyniły. Osoby chcące podjąć się adopcji dzieci poczętych, zapraszamy w sobotę na Mszę Świętą o godz. 16.30 w kościele Matki Bożej Bolesnej i o godz. 18.00 w kościele św. Jana Pawła II.

 

  1. Na najbliższy piątek (24 marca) róża męska Żywego Różańca zaprasza na Drogę Krzyżową o godz. 19.00 od kościoła św. Marii Dominiki Mazzarello do kościoła Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku.

 

  1. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na jałmużnę wielkopostną.

  

 

Komunikat  biskupa legnickiego ks. Andrzeja Siemieniewskiego:

Czcigodni Księża,

Drodzy Diecezjanie,

Ojciec Święty Jan Paweł II bullą Totus tuus Poloniae Populus dnia 25 marca 1992 roku ustanowił diecezję legnicką. Dnia 2 czerwca 1997 roku Papież przybył do Legnicy, gdzie celebrował uroczystą Mszę Świętą i dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, a także nawiedził katedrę i umocnił diecezję apostolskim błogosławieństwem.

Stając u progu 31. rocznicy ustanowienia diecezji legnickiej zachęcam wszystkich, by dzień 25 marca br. przeżyć w duchu dziękczynienia za osobę św. Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka. Jako pasterz naszej wspólnoty zapraszam wszystkich Księży posługujących w Legnicy oraz wszystkich mieszkańców miasta do udziału w Eucharystii dziękczynnej, którą będę sprawował tego dnia o godz. 12.00 w katedrze legnickiej przy relikwiach św. Jana Pawła II. Niech wspólne dziękczynienie pomaga nam w ewangelicznym kształtowaniu naszych serc w podczas przygotowania do świąt paschalnych.

Andrzej Siemieniewski, biskup legnicki

 

 

 

Zamierzają zawrzeć związek małżeński:

Bartosz Wieczorek, kawaler, wyzn. rzym.kat., zam. Krzeczyn Wielki, ul. Fiołkowa

Karolina Zawadzka, panna, wyzn. rzym.kat., zam. Lubin, ul. Wyczółkowskiego

 

 

Powierzamy miłosierdziu Bożemu zmarłych parafian

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.