XV niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Am 7, 12-15 Misja proroka Czytanie z Księgi proroka Amosa Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą». I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja  prorokiem ani nie jestem synem …

Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

PIERWSZE CZYTANIE Iz 6, 1-8 Powołanie proroka Izajasza Czytanie z Księgi proroka Izajasza W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden …

14.07.2024 – XV niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.    W miesiącach lipcu i sierpniu niedzielne msze święte są odprawiane tylko w następujących godzinach: o 10.00 w kościele św. Marii …

Wspomnienie św. Jana z Dukli

o św. Janie z Dukli: TU   dzisiejsza homilia:     PIERWSZE CZYTANIE Oz 2, 16. 17b-18. 21-22 Naród wybrany jest oblubienicą Boga Czytanie z Księgi proroka Ozeasza Tak mówi Pan: «Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię, i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. I stanie się w owym …

XIV niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Ez 2, 2-5 Powołanie proroka Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: «Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do  ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To …

07.07.2024 – XIV niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – wspomnienie św. Jana z Dukli, w czwartek – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy; w piątek – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika; w sobotę – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.   Dzisiaj pierwsza niedziela …