Środa w Oktawie Wielkanocy

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 3, 1-10 Uzdrowienie chromego od urodzenia Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o  godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od  urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił …

Wtorek w oktawie Wielkiej Nocy

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 2, 36-41 Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa Czytanie z Dziejów Apostolskich W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: «Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. …

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC PIERWSZE CZYTANIE dłuższe Rdz 1, 1 – 2, 2 Stworzenie świata Czytanie z Księgi Rodzaju Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i  pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się …

09.04.2023 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Wszystkim parafianom składamy serdeczne życzenia, by Zmartwychwstały Pan przyniósł pokój naszym sercom, naszym rodzinom, Ojczyźnie i światu. Niech napełnia nas radością i gotowością świadczenia, że miłosierdzie Boga zwycięża śmierć i zło.   Serdeczne i wdzięczne Bóg zapłać wszystkim, którzy ofiarnie włączyli się …

Wielka Środa

komentarz:       PIERWSZE CZYTANIE Iz 50, 4-9a Proroctwo o cierpiącym słudze Boga Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem …

Wielki Wtorek

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 49, 1-6 Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi Czytanie z Księgi proroka Izajasza Posłuchajcie mnie, wyspy! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie …

Wielki Poniedziałek

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 42, 1-7 Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie …

02.04.2023 – Niedziela Palmowa

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – po mszach wystawienie Najświętszego Sakramentu. Po mszach św. o godz. 8.30 i 10.00 – Gorzkie Żale. Po mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 15.00 zakończone koronką do miłosierdzia Bożego. Koronka i Gorzkie Żale w kościele w Chróstniku …