Piątek II tygodnia wielkanocnego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 5, 34-42 Nie można zniszczyć dzieła pochodzącego od Boga Czytanie z Dziejów Apostolskich Pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie: «Mężowie izraelscy – przemówił do nich – zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu …

Czwartek II tygodnia wielkanocnego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 5, 27-33 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na  nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż …

Środa II tygodnia wielkanocnego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 5, 17-26 Cudowne uwolnienie apostołów Czytanie z Dziejów Apostolskich Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do  stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i  wyprowadziwszy ich, powiedział: «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!» Usłuchawszy …

Wtorek II tygodnia wielkanocnego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 4, 32-37 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej Czytanie z Dziejów Apostolskich Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a  wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie …

Poniedziałek II tygodnia okresu wielkanocnego

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 4, 23-31 Proroctwo Dawida spełniło się w Chrystusie Czytanie z Dziejów Apostolskich Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: «Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi …

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

PIERWSZE CZYTANIE Dz 2, 42-47 Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej Czytanie z Dziejów Apostolskich Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i  wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je  każdemu według potrzeby. Codziennie trwali …

16.04.2023 II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Dzisiaj uroczystość Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 w kościołach Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Pawła II nabożeństwo Godziny Miłosierdzia.   Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Rokitkach zaprasza na Wielkanocny Koncert Uwielbienia  z zespołem NIEMAGOTU w sobotę 22 kwietnia o godzinie 19 00.Na scenie wystąpi 16 …

Sobota w oktawie Wielkanocy

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 4, 13-21 Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy Czytanie z Dziejów Apostolskich Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i  Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali …

Piątek w oktawie Wielkanocy

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 4, 1-12 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo  …

Czwartek w oktawie Wielkiej Nocy

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 3, 11-26 Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także …