Sobota II tygodnia Wielkiego Postu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Mi 7, 14-15. 18-20 Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy Czytanie z Księgi proroka Micheasza Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. «Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy». Któryż …

12.03.2023 – III niedziela Wielkiego Postu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Nauki rekolekcyjne, wygłosi ks. Andrzej Witowski, przełożony wspólnoty salezjańskiej w Lesznie.   Na czas rekolekcji czyli w poniedziałek, wtorek i środę zostaną zmienione godziny mszy świętych. W kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku msze święte będą odprawiane …

Piątek II tygodnia Wielkiego Postu

komentarz:      PIERWSZE CZYTANIE Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 Sprzedany przez braci Józef jest typem Chrystusa Czytanie z Księgi Rodzaju Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go  bardziej niż ich wszystkich, tak …

Czwartek II tygodnia Wielkiego Postu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 17, 5-10 Błogosławiony, kto ufa Bogu Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię …

Środa II tygodnia Wielkiego Postu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Jr 18, 18-20 Modlitwa prześladowanego Jeremiasza Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Niegodziwi rzekli: «Chodźcie, uknujemy zamach na  Jeremiasza! Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa!» Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników! Czy złem …

Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 1, 10. 16-20 Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru Czytanie z Księgi proroka Izajasza Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! «Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w  dobru! Troszczcie się …

Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Dn 9, 4b-10 Wyznanie grzechów Czytanie z Księgi proroka Daniela O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu …

05.03.2023 – II niedziela Wielkiego Postu

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, po Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu i dziesiątek różańca świętego. Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 15.00 zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego.   W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale są śpiewane po Mszach świętych …

Święto św. Kazimierza Królewicza

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Flp 3,8-14 Nieustanne dążenie do doskonałości Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą …

Piątek I tygodnia Wielkiego Postu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ez 18, 21-28 Bóg nie chce śmierci grzesznika Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a  strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i  sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, …