Czwartek XXV tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Koh 1, 2-11 Nic nowego pod słońcem Czytanie z Księgi Koheleta Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce …

Święto św. Mateusza Apostoła

o św. Mateuszu: tu     komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ef 4,1-7.11-13 Chrystus ustanowił Apostołów Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z  cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki …

Wspomnienie świętych męczenników koreańskich Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

o dzisiejszych męczennikach: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Prz 3, 27-35 Pouczenia o życiu społecznym Czytanie z Księgi Przysłów Nie odmawiaj dobra uprawnionemu, gdy masz możliwość działania. Nie mów bliźniemu: «Idź i wróć, dam jutro», gdy możesz dać zaraz. Nie spiskuj przeciw bliźniemu, jeśli mieszka obok ciebie beztrosko. Nie sprzeczaj się z nikim …

18.09.2022 – 25 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia Odpustu parafialnego, wszystkim, którzy zadbali o kościół i jego otoczenie, o piękną liturgię. Bóg zapłać także wszystkim, którzy wkładają trud w piękne utrzymanie kościołów św. Jana Pawła II i św. Marii Dominiki Mazzarello oraz ich otoczenia. …

Sobota XXIV tygodnia

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 15, 35-37. 42-49 Ciała zmartwychwstałe będą przemienione Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się …

Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

o dzisiejszych patronach – świętych Korneliszu i Cyprianie: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 15, 12-20 Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma  zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli …

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

o dzisiejszym święcie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Lb 21,4b-9 Wąż z brązu znakiem ocalenia Czytanie z Księgi Liczb W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm …

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma

o dzisiejszym patronie: tu   komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 12, 12-14. 27-31a Mistyczne Ciało Chrystusa Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a  wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z …