Poniedziałek II tygodnia Adwentu

  PIERWSZE CZYTANIE Iz 35, 1-10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić Czytanie z Księgi proroka Izajasza Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją  obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę …

II niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Ba 5, 1-9 W drodze do nowego Jeruzalem Czytanie z Księgi proroka Barucha Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a  przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na  głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest …

05.12.2021 – 2 niedziela Adwentu

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w liturgii przypada: we wtorek 7 grudnia – wspomnienie św. Ambrożego, w środę 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w czwartek św. Jana Diego z Guadalupe   Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, po mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas której odmówimy …

Sobota I tygodnia Adwentu

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 30, 19-21. 23-26 Bóg zlituje się nad swoim ludem Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci on łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci Pan dał chleb …

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego

o dzisiejszym patronie: tu   komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 29, 17-24 W owym dniu oczy niewidomych będą widziały Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg: «Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku …

Czwartek I tygodnia Adwentu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 26, 1-6 Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności wejdzie do królestwa Bożego Czytanie z Księgi proroka Izajasza W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: «Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie …

Środa I tygodnia Adwentu

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Iz 25, 6-10a Pan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską i otrze łzy z każdego oblicza Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał …