Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 15,1-8 Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją  zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem …

Środa V tygodnia wielkanocnego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 15, 1-6 Spór o przepisy Starego Testamentu Czytanie z Dziejów Apostolskich W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród …

Wtorek V tygodnia wielkanocnego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne apostołów Czytanie z Dziejów Apostolskich Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a  następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W …

Niedziela V tygodnia wielkanocnego

PIERWSZE CZYTANIE Dz 9, 26-31 Gorliwość nawróconego Szawła Czytanie z Dziejów Apostolskich Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do  apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania występował …

02.05.2021 – V niedziela Wielkanocna

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca po mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas, którego odmówimy litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.   W poniedziałek 3 maja uroczystość Maryi Królowej Polski Msze święte z uroczystości będą odprawione według rozkładu niedzielnego.   W tym tygodniu w liturgii będziemy także wspominać: …

Wspomnienie św. Józefa Robotnika

o dzisiejszym patronie: św. Józef patron ludzi pracy   komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 13, 44-52 Apostołowie zwracają się do pogan Czytanie z Dziejów Apostolskich W następny szabat, po kazaniu Pawła w synagodze w  Antiochii Pizydyjskiej, zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, …