Środa III tygodnia Wielkanocnego

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 8, 1b-8 Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą Czytanie z Dziejów Apostolskich Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po  okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z  wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów, porywał …

Wtorek 3 tygodnia Wielkanocnego

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Dz 7, 51 – 8, 1a Męczeństwo Świętego Szczepana Czytanie z Dziejów Apostolskich Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: «Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu! Wy  zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy …

Poniedziałek III tygodnia Wielkanocnego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 6, 8-15 Święty Szczepan przed Sanhedrynem Czytanie z Dziejów Apostolskich Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z  Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości …

III Niedziela Wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 3, 13-15. 17-19 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a  wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, …

18.04.2021 – III niedziela Wielkanocna

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy przeżywać – 23 kwietnia uroczystość św. Wojciecha patrona Polski. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.   Przypominamy o obostrzeniach związanych z uczestnictwem w mszach świętych. Do kościołów Matki Bożej Bolesnej i św. Marii Dominiki Mazzarello …

Sobota II tygodnia Wielkanocnego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 6, 1-7 Ustanowienie pierwszych diakonów Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu …

Piątek II tygodnia Wielkanocnego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 5, 34-42 Nie można zniszczyć dzieła pochodzącego od Boga Czytanie z Dziejów Apostolskich Pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie: «Mężowie izraelscy – przemówił do nich – zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno …

Czwartek II tygodnia Wielkanocnego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 5, 27-33 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na  nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga …

Środa II tygodnia Wielkanocnego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 5, 17-26 Cudowne uwolnienie apostołów Czytanie z Dziejów Apostolskich Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do  stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i  wyprowadziwszy ich, powiedział: «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!» …

Wtorek II tygodnia Wielkanocnego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 4, 32-37 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej Czytanie z Dziejów Apostolskich Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a  wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich …