Sobota po Popielcu

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 58, 9b-14 Obietnica dla sprawiedliwych Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg: «Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię …

Piątek po Popielcu

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Iz 58, 1-9a Post należy łączyć z uczynkami miłości Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg: «Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, …

Czwartek po Popielcu

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Pwt 30, 15-20 Wierność i grzech, życie i śmierć Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: «Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i  chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, …

Środa Popielcowa

PIERWSZE CZYTANIE Jl 2, 12-18 Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty Czytanie z Księgi proroka Joela Tak mówi Pan: «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad …

Wtorek VI tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10 Bóg zsyła potop Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg, widząc, że wielka jest niegodziwość ludzi na  ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: «Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, …

Poniedziałek VI tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 4, 1-15. 25 Kain zabija Abla Czytanie z Księgi Rodzaju Adam zbliżył się do swej żony, Ewy. A ona poczęła i  urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od Pana». A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po jakimś czasie Kain składał Panu …

Niedziela VI tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE Kpł 13, 1-2. 45-46 Odosobnienie trędowatego Czytanie z Księgi Kapłańskiej Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał …

14.02.2021 – 6 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W poniedziałek o godz. 18.00 Msza święta za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. O 17.20 różaniec za zmarłych.   17 lutego Środa Popielcowa i rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem będą celebrowane o godz. 10.00 i o 18.00 w kościele Jana …

Sobota V tygodnia

komentarz do czytań (poprawiony):   PIERWSZE CZYTANIE Rdz 3, 9-24 Potomek Ewy zwycięży zło Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo  jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem …

Piątek V tygodnia

komentarz do czytań:     PIERWSZE CZYTANIE Rdz 3, 1-8 Grzech pierworodny Czytanie z Księgi Rodzaju Wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, …