Sobota XXIII tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 10, 14-22 Eucharystia misterium zjednoczenia Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? …

Piątek XXIII tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 9, 16-19. 22-27 Stałem się wszystkim dla wszystkich Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, …

Czwartek XXIII tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 8, 1b-7. 10-13 Miłość jest ważniejsza niż wiedza Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: „Wiedza” unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś „wie”, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany …

Środa XXIII tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 7, 25-31 Celibat i małżeństwo Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Nie mam nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który – wskutek doznanego od Pana miłosierdzia – godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka …

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

PIERWSZE CZYTANIE Mi 5,1-4a Mesjasz będzie pochodził z Betlejem Czytanie z Księgi proroka Micheasza Tak mówi Pan: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a  pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż  do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta …

Poniedziałek XXIII tygodnia

dzisiejsza homilia:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 5, 1-8 Zgorszenie należy usunąć z Kościoła Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, …

XXIII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Ez 33, 7-9 Obowiązek upominania Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan: «Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze …

Sobota XXII tygodnia

PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 4, 6-15 Trudy życia apostołów Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze  względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, …

06.09.2020 – 23 niedziela zwykła

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu we wtorek będziemy obchodzić święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.   Dzisiaj po Mszach św. o 11.30 i 13.00 zostaną poświęcone tornistry dzieci, rozpoczynających rok szkolny.   Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca po wszystkich Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. …

Piątek XXII tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 4, 1-5 Chrystus ujawni zamiary serc Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę …