Środa 18 tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 31, 1-7 Obietnica odbudowy Izraela Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza «W owych czasach – mówi Pan – będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem». Tak mówi Pan: «Znajdzie łaskę na pustyni naród, co  wyszedł cało spod miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego …

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22 Kara za grzechy Izraela i jego odnowienie Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: „Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie”. Tak bowiem mówi Pan: „Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt …

Poniedziałek 18 tygodnia

komentarz do czytań: PIERWSZE CZYTANIE Jr 28, 1-17 Starcie Jeremiasza z fałszywym prorokiem Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza W czwartym roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Chananiasz, syn Azzura, prorok z Gibeonu, w domu Pańskim wobec kapłanów i całego ludu: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Złamię jarzmo króla babilońskiego. W ciągu dwóch …

XVIII niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 55, 1-3 Pokarm dla biednych Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść …

02.08.2020 – 18 niedziela zwykła

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   W tym tygodniu w czwartek Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego. Choć nie jest to święto nakazane, zachęcamy do uczestnictwa w tym dniu we mszy świętej. Msze święte według rozkładu dni powszednich. W sobotę wspomnienie św. Dominika.   W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Pół godziny …

Wspomnienie św. Alfonsa Liguori

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Jr 26, 11-16. 24 Jeremiasz ocalony od śmierci Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: «Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy». Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: «Pan …