Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ez 16, 1-15. 60. 63 Twoja sława była doskonała z powodu ozdób, w które cię wyposażyłem Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, zapoznaj Jerozolimę z jej obrzydliwościami i powiedz: Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy: Z pochodzenia i urodzenia swego jesteś z ziemi Kanaan. Ojciec twój był …

Czwartek XIX tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ez 12, 1-12 Prorok zapowiada wygnanie Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia …

Środa XIX tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ez 9, 1-7; 10, 18-22 Wizja zniszczenia Jerozolimy Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Pan wołał donośnie, tak że ja słyszałem: «Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku!» I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy, każdy z  własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich …

Wspomnienie św. Klary

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Ez 2, 8 – 3, 4 Wizja księgi Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan: «Ty, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam». Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój …

Święto św. Wawrzyńca

komentarz:   PIERWSZE CZYTANIE Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie 2 Kor 9, 6-10 Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian  Bracia: Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego …

XIX niedziela zwykła – liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 19, 9a. 11-13a Bóg objawia się Eliaszowi Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do  pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na  górze wobec Pana!» A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; …

Wspomnienie św. Dominika

komentarz:     PIERWSZE CZYTANIE Ha 1, 12 – 2, 4 Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności Czytanie z Księgi proroka Habakuka Czyż to nie Ty, Boże mój, Świętości moja, jesteś od  samych początków Panem? Nie pomrzemy! Na sąd przeznaczyłeś lud Chaldejczyków, o Panie, Opoko moja, zachowałeś go, aby mu wymierzyć karę. Zbyt czyste oczy Twoje, …

09.08.2020 – 19 niedziela zwykła

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     W tym tygodniu w poniedziałek Kościół obchodzi święto św. Wawrzyńca, we wtorek wspomnienie św. Klary, w piątek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego.   W czwartek 13 sierpnia po Mszy św. wieczornej w kaplicy św. Jana Pawła II różaniec fatimski.   W sobotę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej …

Piątek 18 tygodnia

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7 Biada miastu krwawemu! Czytanie z Księgi proroka Nahuma Oto na górach kroki dobrego zwiastuna, co ogłasza pokój. Święć, Judo, swe uroczystości, wypełniaj swe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony. Bo przywraca Pan świetność Jakuba, jak i świetność …

Święto Przemienienia Pańskiego

Komentarz do czytań:     ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Mt 17, 5 W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, * i odezwał się głos Ojca: * To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie.   Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu…   KOLEKTA   Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna …