Piątek III tygodnia Wielkiej Nocy

komentarz do czytań:   PIERWSZE CZYTANIE Dz 9, 1-20 Nawrócenie Świętego Pawła Czytanie z Dziejów Apostolskich Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do  Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się …